Wachtdiensten

Dokters

Voor de wachtdiensten van de dokters kan je permanent terecht bij de volgende telefoonnummers:

  • Kortrijk Stad: 056 25 39 99
  • Heule - Bissegem: 056 37 16 18
  • Aalbeke - Bellegem - Rollegem:  056 25 49 59
  • Kooigem: 056 64 75 20
  • Marke: 056 52 08 20

Mailadres van de wachtdienst is: wachtpostcoordinatorkortrijk@outlook.com

Apothekers

Voor de wachtdienst van apothekers kan je 24 op 24 uur terecht bij het centraal nummer 0903 99 000. Je tikt jouw postcode in en je verneemt welke apotheker van wacht is. Zie ook website: apotheek.be

Ziekenhuis

AZ Groeninge -  056 63 63 63 
AZ Groeninge - spoeddienst - 056 63 61 12

Tandartsen

0903 39969 (betalend nummer, bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 en 18 uur)
De wachtdienst levert uitsluitend noodbehandeling en is niet gratis. Als behandeld patiënt krijg je steeds een verslag van de behandeling mee voor je huistandarts.

Zelfstandige verpleegkundigen

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen -  https://www.vbzv.be - 070 22 26 78 (7 dagen op 7 telkens van 8 tot 22 u)