Thuiszorgtoelage - thuiszorgpremie

Omschrijving

Deze premie is bedoeld voor mensen die zorgbehoevend zijn en door professionele hulp of mantelzorg thuis kunnen blijven wonen. Het is een financiële steun voor zij die het moeilijk hebben om de kosten van deze thuiszorg te dragen.

Het bedrag van premie is 25 euro per maand. Meerdere personen per gezin kunnen de toelage krijgen.

 

Voorwaarden

  • Een zekere graad van zorgbehoevendheid hebben. Op de BEL-schaal moet een score behaald worden van minstens 28 punten en maximum 34 punten. Of een attest FOD tussen 12 en 14 punten.
  • Niet ontvangen van een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering.
  • Statuut verhoogde tegemoetkoming hebben.
  • Een kadastraal inkomen hebben kleiner dan 750, of maandelijks huurgeld lager dan 750 euro.
  • Inwoner zijn van Groot-Kortrijk, er gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk verblijven.
  • Minstens 21 jaar zijn.

 

Aanvragen

wie?

Je vraagt persoonlijk de thuiszorgtoelage aan.

hoe?

Je kunt de thuiszorgtoelage aanvragen tijdens de openingsuren telefonisch of persoonlijk in het wijkcentrum in de buurt of in het sociaal huis

 

Verder verloop

De woonzorgverlener van je woonzorggebied neemt contact met je op en plant een huisbezoek in binnen de 2 weken na je aanvraag. Zij bekijkt of je al dan niet in aanmerking komt.

ter plaatse: wat klaarleggen?

  • Klevertje ziekenbond
  • Aanslagbiljet recentste belastingen
  • Aanslagbiljet recentste onroerende voorheffing (indien van toepassing)

 

Kosten

Gratis

Extra informatie

Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering geeft financiële steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden. Zorgbehoevenden worden vaak geconfronteerd met extra kosten. Ze verblijven in een rusthuis waar de verblijfskosten hoog oplopen of wonen thuis maar moeten vaak beroep doen op anderen voor dagdagelijkse taken, zoals hulp in het huishouden, poetshulp, ...

Deze kosten worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en zijn bijgevolg volledig ten laste van de zorgbehoevende. De Vlaamse zorgverzekering wil deze kosten daarom gedeeltelijk terugbetalen.

Meer informatie en het aanvraagformulier, vind je op de website van de Vlaamse zorgkas.