INTERREG 2 SEAS MERS ZEEËN

PROJECT: Step by Step

Doel van het project:

Mannen in slechte gezondheid en/of sociaal isolement sterker maken en hen stimuleren tot gezonde sociale participatie of actieve deelname aan de arbeidsmarkt. Het project ontwikkelt een vernieuwd model van de Men’s shed aangepast aan de hedendaagse, diverse samenleving. Zo’n Men’s shed is een plek waar mannen gezamenlijk taken uitvoeren, met een maatschappelijk nut.

Dit nieuwe model moet meer aandacht hebben voor structurele uitwisseling van skills, aandacht voor tewerkstelling en activering, en toegang tot welzijn- en gezondheidsdienstverlening.

Daartoe zullen de verschillende partners vanuit hun eigen praktijk en werking expertise bijdragen, om zo te komen tot één model dat de diverse aspecten omvat.

Stal 13 heeft concrete ervaring met het opzetten en managen van een dergelijke werkplek. Vanuit die ervaring dragen we bij tot het nieuw te ontwikkelen model. 

Resultaten van het project:

  • Een ‘model’ voor de verbetering van de mentale en fysieke gezondheid/welbevinden van mannen via buurtgerichte werkplekken waar mannen nieuwe vaardigheden en competenties kunnen ontwikkelen en aanleren, en actief deelnemen aan hands-on activiteiten. 
  • 94 nieuwe werkplekken die het ‘model’ implementeren.
  • Een nieuw ‘model’ voor een buurtgericht aanbod aan gezondheidsdiensten voor mannen en kwetsbare groepen.
  • Een virtuele tool (gebaseerd op gaming) om mensen met elkaar in contact te brengen en hun indirect bewust te maken van hun fysieke/mentale gezondheid en welbevinden.
  • Opleidingsprogramma tot ‘buurtkampioen gezondheid en welbevinden’ in de werkplekken, zodat die de werking na het project kunnen verderzetten.
  • Opleidingsprogramma generieke competenties (interviewtechnieken, empowerment, …).